Mijn favorieten

Samen op zoek naar een nieuw thuis!

Eindelijk heef u uw droomwoning gevonden! De verkoper heeft een makelaar in de arm genomen. En u? Bij het kopen van een woning komt veel kijken en is een hele spannende tijd! Van het zoeken naar een woning, de eerste bezichtiging, het uitbrengen van een bod en het tekenen van de koopakte. Is het dan geen fijn idee een specialist achter je te hebben staan die dagelijks met aan- en verkopen te maken heeft en bekend is met de actuele ontwikkelingen op de regionale woningmarkt?

De makelaar van Van Dinther hypotheken en makelaardij staat u tijdens deze spannende tijd graag bij met raad en daad! Informeer ook eens naar onze gereduceerde tarieven als u uw hypotheekadvies en aankoop via ons kantoor wil regelen!
 

Wat is de bedenktijd bij het kopen van een woning?
Gedurende de bedenktijd kan de koper de overeenkomst alsnog ongedaan maken. Zo wordt de gelegenheid geboden om bijvoorbeeld deskundigen te raadplegen.  

De bedenktijd duurt (minimaal) drie dagen en begint op de dag die volgt op de dag dat de koper de (door beide partijen) ondertekende akte of een kopie daarvan krijgt overhandigd. De bedenktijd eindigt tegen middernacht van de laatste dag van de bedenktijd. Het is dus niet van belang hoe laat de koper het afschrift van de akte heeft ontvangen.

Mocht u gebruik wensen te maken van de wettelijke bedenktijd, kan het verstandig zijn dit schriftelijk te doen, aangezien de bewijslast moeilijk is, indien u dit mondeling doet.


Wat houdt 'kosten koper' in?
Kosten koper (k.k.) betekent, dat de koper alle kosten verband houdende met de overdracht van de aangekochte woning voor zijn rekening neemt. De kosten koper bedraagt circa 6 % van de koopprijs van de aangekochte woning. Onder de kosten koper vallen de volgende kosten:  

- 2% Overdrachtsbelasting;  
- Notariskosten voor de opmaak van de akte van levering;  
- Kadasterkosten voor inschrijving akte van levering.  

Naast deze kosten dient de koper, ook rekening te houden met:
- Notariskosten voor de opmaak van de hypotheekakte;  
- Kadasterkosten voor inschrijving hypotheekakte.  

Onder de kosten koper vallen nooit de makelaarskosten. Als een verkoper een makelaar inschakelt voor de verkoop van zijn/ haar woning dan zal de verkoper de kosten van deze makelaar moeten betalen. Als de koper een makelaar inschakelt voor de aankoop van een woning zal de koper de kosten van deze makelaar moeten betalen. Houdt hier dus rekening mee indien u een woning koopt.


Wat betekent ‘onder bod’ zijn?
Als de makelaar aangeeft ‘onder bod’ te zijn, betekent dit dat hij een serieuze gegadigde heeft, welke hij heeft toegezegd transacties met anderen niet te zullen bevorderen. Dit betekent echter niet dat bezichtigingen niet meer door kunnen gaan, tenzij de makelaar anders besluit of afspreekt met zijn opdrachtgever. De makelaar dient wel duidelijk aan te geven dat hij ‘onder bod’ is of in gesprek is met een andere kandidaat.


Als ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen?
Het antwoord is nee. Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft namelijk in een vonnis bepaald dat de vraagprijs van een woning een uitnodiging is tot het doen van een bod. Als u de vraagprijs uit een advertentie of woninggids biedt, dan doet u een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen. Hij kan zelfs besluiten de vraagprijs tijdens de onderhandelingen te verhogen.

Dit zal in de praktijk overigens niet vaak voorkomen, maar is dus wel mogelijk. Daarnaast geldt er een schriftelijkheidsvereist, waarbij de koop pas tot stand komt, nadat beide partijen het koopcontract hebben ondertekend. 


Als u een woning koopt, kunt u dan de volledige kosten koper meefinancieren?
Banken hanteren strakke spelregels voor de verstrekking van nieuwe hypotheken. Deze zijn opgenomen in de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) in combinatie met ministriële regelingen. Welke regels zijn dat en wat mag u lenen?

Naast de inkomenseis telt voor geldverstrekkers ook de 'marktwaarde' van de woning. De geldverstrekker bepaalt wat die marktwaarde precies is. Dat kan zijn:

  • De koopprijs van de woning
  • De koop-/aanneemsom, eventueel vermeerderd met grondprijs, bouwkosten, meerwerk, bouwrente en aansluiten nutsvoorzieningen
  • De getaxeerde waarde, eventueel na verbouw

Voor een bestaande woning mag u in 2014 maximaal 104% van de marktwaarde lenen (eventueel na verbouwing).
In 2018 mag de maximale hypotheek niet meer hoger zijn dan de marktwaarde van de woning (100%). Daarom wordt vanaf 2013 de maximale hypotheek in zes gelijke stappen van 1% verlaagd. U zult dus in de toekomst de  bijkomende kosten  steeds meer zelf moeten betalen.


 

Contact

Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring